Když jsou problémy s mluvením… – 3. část

Když jsou problémy s mluvením… – 3. část

V minulých článcích zabývajících se mluvením jsme si rozebrali poruchy výslovnosti. Dnes se budeme věnovat opožděnému vývoji řeči, který se stále častěji objevuje u dítek předškolního a mladšího školního věku. Čím je to dáno? Věnujeme snad málo pozornosti této stránce dětského vývoje?

Opožděný vývoj řeči a jak ho poznáme?

Opožděný vývoj řeči se vyznačuje zaostáváním dítěte v řečových schopnostech za ostatními vrstevníky. Zahrnujeme sem všechny typy a druhy narušení komunikace týkající se vývoje řeči.
Zpoždění je různé, je-li zachován alespoň průměrný intelekt, délka by neměla překročit dva roky.
Opožděný řečový vývoj se častěji vyskytuje u chlapečků než u holčiček, což nás zase tolik nepřekvapí. Je vědecky prokázáno, že děvčátka mají většinou od přírody lepší verbální schopnosti. Bereme to samozřejmě globálně. Neznamená to, že by se chlapec nemohl stát výborným řečníkem!

V některých případech se u dítěte můžeme setkat dokonce s afázií (nemluvností). Zde však bývá většinou nějaká vážnější příčina, př. nízký intelekt, hluchota či narušení řečových orgánů. Při nemluvnosti je nutná včasná návštěva pediatra! Afázii rozeznáváme senzorickou a motorickou. U senzorické nemluvnosti dítko vnímá řeč, ale nerozumí ji. U motorické afázie je to naopak. Někdy se objevuje celková afázie.

Čím je opožděný vývoj řeči způsobený?

A čím je způsobený opožděný vývoj řeči? Jak už jsme si napsali v předchozím odstavci, může jít např. o hluchotu či narušený intelekt. Příčin je samozřejmě mnohem více, např. dětská mozková obrna, ADHD (hyperaktivita s poruchou pozornosti), mentální retardace, dětský autismus, ale na vině může být i špatné výchovné prostředí.

Jaké jsou možnosti nápravy?

Ptáte se, jak vychovávat dítě k zdravému řečovému vývoji? Už jsme si o tom povídali v předchozích článcích věnované této problematice. Nabízejte dítku co nejvíce řečové aktivity! Zajistěte mu především mnoho podnětů, hodně na něj mluvte, povídejte si s ním, nechte si od něj něco vyprávět atd. Někdy, zvláště když je opoždění značné, nestačí pouze snaha rodičů. Budete se muset obrátit na logopeda! Je to odborník a samozřejmě lépe ví, jaká cvičení pro vašeho broučka zvolit.

Opožděný vývoj řeči není až tak neobvyklý, není tedy nutné si s ním dělat přehnané starosti. To ale neznamená, že si můžete dovolit tyto potíže podceňovat a neřešit je. Následky by se později odstraňovaly velmi obtížně!

Avšak při vhodném nácviku se postupem času řeč vyrovnává a v pozdějším věku už se řečové opoždění u dítka neprojevuje vůbec!

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ověření *