Když jsou problémy s mluvením… – 1. část

Když jsou problémy s mluvením… – 1. část

Nedávno jsme si povídali o tom, kdy je nejlepší navštívit logopeda. Dnes si přiblížíme některé poruchy mluvení, které mohou vašeho cvrčka postihnout. V tomto článku se budeme věnovat vadám výslovnosti.

Uvedeme si základní dvě vady výslovnosti, které postihují děti předškolního věku či malé školáčky. Jde o patlavost a huhňavost.

Patlavost (= dyslálie)

Patlavostí označujeme vadnou výslovnost jedné nebo více hlásek. Už z popisu vám je asi jasné, že půjde o nejčastější dětskou vadu řeči. Každé dítě, alespoň zpočátku, hlásky komolí! Proto také do šesti let patlavost nepovažujeme za poruchu, ale za něco naprosto normálního. Říkáme tomu fyziologická patlavost. Po této věkové hranici je už nutné patlavost řešit. Vyhledejte logopeda, který vašemu potomkovi pomůže nedostatky redukovat. Ale ani po dosažení hranice školního věku není důvod se patlavosti příliš lekat. Dyslálie se v šesti až v sedmi letech objevuje zhruba u 50 % školáčků! Takže skutečně nejde o nic neobvyklého. Když situaci nepodceníte, je téměř jisté, že se vše časem upraví! Které hlásky dělají dětičkám největší problémy? Jde především o hlásky kmitavé (r, ř), sykavky (s, z, š, ž) a polosykavky (c, č). Tato písmenka často ve slovech vynechávají, nahrazují jinými či se pokouší o jejich výslovnost, ale ta je nesprávná. A jak patlavost odstraňovat? Především buďte cvrčkovi správným příkladem a dejte si pozor na svou výslovnost. Dítě potřebuje vhodný řečový vzor! Trénujte obtížné hlásky a podporujte řečovou snahu potomka. Nic nezkazíte ani tím, že vhodně motivujete vaše dítko ke zpěvu. I touto technikou lze vhodně korigovat řečové nedostatky!

Huhňavost (rhinolálie)

Jde o poruchu zvukové oblasti řeči. Následkem této vady je nosový přízvuk. Nejčastější příčinou je nějaký orgánový defekt, př. zvětšené nosní mandle, křivá nosní přepážka atd. Je tedy zřejmé, že náprava musí být spojena s odstraněním defektu. Někdy pomůže kosmetická úprava či operace, jindy je situace neřešitelná. I když naštěstí tento případ není až tak častý. Mámě několik druhů huhňavosti:

– uzavřená: dítěti se nedostává dostatek vzduchu do nosu, nejčastější příčinou bývá zduřelá nosní mandle, polypy, …
– otevřená: projevuje se přílišným prouděním vzduchu do ústní dutiny, příčinou může být krvácení měkkého patra či rozštěp patra;
– smíšená.

Pokud váš potomek touto poruchou trpí, určitě víte, jaká je příčina a o jaký druh huhňavosti jde. A proto jednejte! Je-li možná kosmetická úprava či operace, dbejte na to, aby byl tento zákrok proveden co nejdříve, a to nejlépe před nástupem do školy. Nechcete přece, aby si dítě zbytečně komplikovalo začátek školní docházky!

V příštím článku si povíme něco o breptavosti a chraptivosti (dysfonii). Tyto poruchy se také týkají výslovnosti.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ověření *