Když diagnóza zní ADHD…

Když diagnóza zní ADHD…

Navštívili jste se svým potomkem pedagogicko-psychologickou poradnu a verdikt zněl „porucha ADHD”? Vyděsilo vás to? Nevíte přesně, co si pod tímto pojmem máte představit a bojíte se, jak se to projeví v dalším vývoji vaší ratolesti? Shrňme si základní fakta o této poruše.

Především se příliš nelekejte! Diagnostikování této poruchy neznamená, že by vaše dítě muselo v budoucnu nějak trpět. Nejde v žádném případě o výjimečnou poruchu. Naopak. ADHD trpí přibližně 3–20 % dětské populace. Zkratka ADHD pochází z angličtiny – attention deficit hyperacitivity disorder – což v překladu znamená „porucha pozornosti s hyperaktivitou“.
ADHD zahrnuje celou řadu nejrůznějších vývojových odchylek způsobených drobným poškozením mozku.

Vyznačuje se především neklidem, hyperaktivitou, odchylkami ve vnímání, paměti, pozornosti, citovou labilitou, poruchami motoriky a větší unavitelností.

Zpravidla vašeho žáčka do pedagogicko-psychologické poradny doporučí jeho třídní učitel/ka. Důvody bývají ve většině případů jednotné – nesoustředěnost, hyperaktivita a někdy se objevují i konflikty s vrstevníky. Nemusíte se však příliš obávat o další vzdělávací proces své ratolesti. ADHD nenarušuje intelekt. Tyto děti mohou mít těžší začátek kvůli tomu, že nejsou schopné udržet pozornost, ale to se časem zlepšuje.

Jak můžete vy sami odhalit příznaky ADHD?
Máte podezření, že by vaše dítě mohlo trpět touto poruchou? Zajímají vás projevy v jednotlivých vývojových obdobích? Porucha pozornosti s hyperaktivitou je patrná již od narození. Dítě bývá více podrážděné a má nevyrovnaný biorytmus spánku a bdění. V batolecím období si lze všimnout zpomaleného pohybového vývoje. Takovéto dítě je nadměrně neobratné a často si tak může způsobovat drobné úrazy. Opožďuje se také v řečovém projevu a často vinou tohoto narůstají konflikty s vrstevníky i s dospělými. V předškolním věku mu dělá problémy především jemná motorika. Projevuje se to hlavně při kreslení či vystřihování. Tyto děti jsou také infantilní a méně tvořivé. Často dochází k odkladu školní docházky.

Pokud u vašeho dítěte byla diagnostikovaná porucha ADHD, nevěšte hlavu! Není nutné se tím nadměrně trápit. Vývojem se většina symptomů ztratí – zlepšuje se vnímání, snižuje se hladina hyperaktivity atd. A hlavně: vaše dítě není jediné! Dnes už jde skutečně o poměrně častou poruchu!

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ověření *