Jakou školu si zvolit? – 6. část

Jakou školu si zvolit? – 6. část

V dnešní části o alternativních školách si přiblížíme program s názvem „Začít spolu“.

Co je cílem tohoto programu?

Alternativní program „Začít spolu“ se zaměřuje především na zlepšení vztahů mezi dětmi a školou, ale i rodiči a školou.

Vychází z předpokladu, že výchova a vzdělání spolu úzce souvisejí, a proto by od sebe neměli být odtrhováni jejich hlavní aktéři, tj. škola a rodina. Naopak. Tyto subjekty by spolu měly co nejvíce spolupracovat a doplňovat se. Tento program je realizovaný v České republice od roku 1994 v mateřských školkách a od roku 1996 na prvním stupni ZŠ.

Na co se program zaměřuje?

Celkovým zaměřením se tento program příliš neliší od zaměření jiných alternativních programů.

Snaží se o vhodnou smyslovou, citovou a sociální výchovu a také si stanovuje jako hlavní úkol připravit a přizpůsobit žáky na změny, které se ve světě dějí.

Toho dosahuje tím, že učí dítka samostatně a kriticky myslet, nalézat problémy a učit se je vhodně řešit, efektivně se učit, aplikovat znalosti do praxe, spolupracovat s ostatními a být tolerantní k odlišným rasám a národnostem.

Základní principy programu „Začít spolu“

Program „Začít spolu“ vychází především ze 4 principů. Nyní si je více přiblížíme: Individualizace práce: Program bere na zřetel fakt, že každý jedinec je individuální a přichází do školy s jinou úrovní znalostí a dovedností. Proto je vhodné, aby žáčci pokračovali ve svém tempu a nebyli z něj vytrženi jen proto, že ze strany pedagoga bude stanoven jednotný výchozí bod. Děti si zde volí samy úkoly, na které stačí.

Chápání světa v souvislostech: Když jsme seznamovali s „Integrovanou tematickou výchovou“, upozorňovali jsme na to, že školní předměty jsou uměle izolovány a děti potom nedokážou propojovat jednotlivé disciplíny, i když v běžném životě spolupracují a patří k sobě. Tento program se snaží vysvětlovat vyučovací látku a objevovat s dětmi svět v určitém kontextu. Kontext je buď náhodný, nebo přizpůsobený tématu, který je pro žáky aktuální. Tento případ je lepší – více žáčky motivuje.

Práce v centrech aktivit: Program rozděluje třídu na centra podle činnosti, která se v nich realizuje. V takové třídě vznikají koutky čtení, matematiky, přírodních věd, … Zapojení rodin do práce školy: Z toho vychází název celého projektu. Snaží se, aby rodina dítěte měla snadný vstup do školy a aby nevznikalo napětí mezi rodinou a školou, ale naopak se snaží podpořit souhru a spolupráci. Rodina by také měla mít právo mluvit do věcí školy a školní výuky.

Dáte-li své dítko do školy s tímto programem, počítejte s tím, že vás škola bude „vtahovat“ a nutit podílet se na výuce a spolupracovat s učiteli. A proč ne? Výchova a vzdělání spolu úzce souvisí, tak proč mít jen matnou představu o tom, co se děje ve škole? Máte přeci právo vědět, jakými vyučovacími metodami a formami působí učitelé na vašeho potomka.

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ověření *