Jakou školu si zvolit? – 4. část

Jakou školu si zvolit? – 4. část

Většina z nás si prošla běžnou výukou, kdy vyučovací hodina měla 45 minut a týkala se buď českého jazyka, matematiky, přírodopisu, … Ale ne všude probíhá vyučování tradičně. Existuje alternativní program, který nenabízí vyučování v izolovaných předmětech…

Úvod do integrované tematické výchovy

U nás existují snad jen dvě školy, kde je zavedena integrovaná tematická výchova jako hlavní program. Není tedy moc velká pravděpodobnost, že byste pro svého předškoláčka zvažovali právě tuto školu, ale přesto si o tomto programu povíme více. Někde se totiž snaží základní stupeň vzdělávání alespoň částečně o integrovanou tematickou výchovu. Tak ať nejste překvapeni, jakým stylem dnes může probíhat vyučování… Chcete-li vědět víc, přečtěte si něco od Američanky S. Kvalíkové, která tento model vytvořila a publikovala o něm.

Místo klasických hodin projekty…

Integrovaná tematická výchova vychází z předpokladu, že není vhodné uměle dělit jednotlivé disciplíny do izolovaných vyučovacích předmětů. Děti pak získávají poznatky vytržené z kontextu a nedokážou je propojovat v „nadpředmětové“ souvislosti.

Integrované tematické výchově jde především o propojování jednotlivých disciplín a k tomu by právě měly sloužit různé projekty, v kterých se uplatní více oblastí lidského bádání najednou.

Uvedeme si příklad: Učitel si vybere nějaké téma, které lze uchopit z různých pohledů a oborů. Třeba „Projekt o Evropské unii“. Poté zadává úkoly týkající se této problematiky. Dítě může napsat úvodní text (sloh a pravopis), vymezit, kde leží země EU (zeměpis), říci si o jejím vzniku (dějepis), poslechnout si hymnu EU (hudební výchova), pokusit se namalovat novou vlajku (výtvarná výchova) atd.

Postupně se tak dítě dozvídá o jednom tématu z pohledu různých disciplín.

K čemu je dobrá integrovaná tematická výchova?

Děti od začátku vidí smysl v tom, co dělají. Práce na projektech je více baví a motivuje je. Učí se také chápat svět v souvislostech, což je velmi důležité. Dokážou pak lépe aplikovat své znalosti.

Stejně jako u ostatních alternativních škol se integrovaná tematická výchova se svým programem snaží hlavně o harmonický rozvoj osobnosti, působit na celou osobnost dítěte, stimulovat tvořivý a pozitivní přístup k problémům, učit se odpovědnosti k sobě i druhým, …

A proč tato výchova není více rozšířená? Je didakticky obtížné zvládnout tuto metodu. Klade velký nárok na kreativitu a schopnosti pedagogů.

Ovšem pozitivní je, že alespoň částečně tohoto programu využívá stále více škol. Někdy dokonce spolupracuje spolu více škol, což může být pro děti ještě zajímavější a podnětnější. Navíc se učí komunikovat o projektech s vrstevníky, které neznají tak dobře jako své spolužáky.

Život v dnešním světě klade na lidi nové nároky a je tedy nutné, aby školy na takový svět žáky dokázaly připravit!

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ověření *