Jakou školu si zvolit? – 1. část

Jakou školu si zvolit? – 1. část

Jde už váš potomek příští rok do školy? Už víte, jakou školu pro něj zvolit? Že jste o tom nepřemýšleli? Už je čas začít se rozhlížet. Pojďme si povědět něco o alternativních školách…

Běžná základní škola

Možná ani nevíte o existenci alternativních škol. Je pro vás samozřejmostí, že vašeho potomka přihlásíte do základní školy ve vaší spádové oblasti. Ano, je to řešení, ale ne jediné. Zjistěte si více o škole, kde vaše ratolest stráví dlouhých devět let svého života. Nebyla by konkrétně pro něj jiná škola vhodnější? Možná ne, ale možná ano. A co zvolit alternativní vzdělávání? Popřemýšlejte…

Co je to alternativní škola?

Alternativní školou nazýváme takovou, která přibližuje učivo formou her, panuje v ní uvolněnější atmosféra a více se zaměřuje na osobnost dítěte. Vyučování neprobíhá klasicky v 45 minutových vyučovacích hodinách, ale v kurzech, epochách, týdenních plánech…Samotné vyučování není pouze teoretické, ale je více zaměřené na činnost a praxi. Výhodou je také fakt, že se tyto typy škol snaží, aby zde probíhala lepší komunikace mezi učitelem a žákem a mezi školou a rodinou.

Jaké jsou alternativní školy

Alternativní školy se snaží co nejvíce vtáhnout žáka do vyučovacího procesu. Odmítá encyklopedismus, tj. přetěžování žáka nadměrným množstvím informací. Zaměřuje se na to, aby znalosti, které ve škole žáci získají, uměli co nejlépe využít v životě. Dítě tak vidí hned užitek z toho, co se učí, a proto je ke vzdělávání více motivované.

V alternativních školách převažuje skupinová práce a také jsou zde preferovány jiné vyučovací metody než výkladové. Problémem je, že takové metody mohou na první pohled vypadat jako hra, která dítě nic nenaučí. Není tomu tak, alespoň pokud jsou vyučovací metody voleny vhodně.

Ocenit se dá i fakt, že zde nejsou standardní vyučovací hodiny. Ty jsou nahrazeny určitými bloky, kdy dítě dokáže lépe vyučovanou látku pochopit. Dochází tak k propojování jednotlivých předmětů. Vždyť ve skutečném životě také nejsou jednotlivé vědy od sebe oddělené, ale spolupracují spolu a doplňují se. Tak by to mělo být i ve škole.

Alternativní školy mají řadu výhod oproti běžným školám. U nás se až v současné době více dostávají do podvědomí veřejnosti. Některé programy ztroskotaly nebo ještě mají nějaké nedostatky, ale obecně můžeme říci, že alternativní vzdělávání nabízí možnost, jak lépe dítě vzděláním připravit pro život v dnešním, rychle se měnícím, světě.

V dnešním článku jsme se seznámili s alternativními školami jako další možnosti vzdělávání dítěte na základní škole. V příštích článcích si přiblížíme jednotlivé typy těchto škol a něco si o nich povíme.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ověření *