Jak rozvíjet osobnostní a sociální dovednosti dětí? – 2. část

Jak rozvíjet osobnostní a sociální dovednosti dětí? – 2. část

V minulé části tohoto článku jsme se dozvěděli, co je to osobnostní a sociální výchova a proč se dnes zavádí do českých škol. Seznámili jsme se také s osobnostní výchovou. Dnes si více povíme o sociální a mravní výchově.

Sociální výchova

Sociální výchova se skládá především z těchto podbodů:

Poznávání lidí: Umět poznat a odhadnout lidi je častokrát mnohem prospěšnější než vědět hlavní město některé země. Vždyť vyvarovat se chyb při poznávání lidí, nenechat se obalamutit, je základem existence v tomto světě.

Mezilidské vztahy: Stejně tak je důležité utvářet dobré vztahy. Nežijeme na pustém ostrově. Každý den se dostáváme do kontaktu s různými lidmi…

Komunikace: … a samozřejmě s nimi mluvíme. Často máme tendence se dohadovat, či naopak komunikovat velmi pasivně. To nikam nevede. Proto by každý jedinec měl ovládat pravidla asertivního komunikace – jde o optimální úroveň, kdy jedinec není ani agresivní, ani pasivní.

Kooperace: Už dnes se ve škole stále více prosazuje skupinové vyučování. Znamená to, že děti spolupracují ve skupinkách po 3 – 5. Učí se tak zdravě se prosadit, umět argumentovat, ale i přijímat kompromisy. Přesně to se totiž po nich bude chtít v budoucnu v jejich zaměstnáních.

Mravní výchova

Do mravní výchovy řadíme:

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti: Často se musíme rozhodovat a někdy to může být skutečně obtížné. Proto je dobré při různých scénkách či hrách nacvičovat právě takové situace, které žádají rychlé rozhodnutí.

Hodnoty, postoje, praktická etika: Chceme-li předejít tomu, aby se naše děti chovaly v budoucnu protiprávně, je žádoucí jim tvořit podvědomí o spravedlnosti, odpovědnosti atd.

Nelekejte se tohoto stylu výuky!

Rodiče by měli vědět, jakým směrem se ubírá vzdělávací proces jejich potomka. Je velmi pravděpodobné, že postupem času se vyučovací hodiny vašeho malého školáčka budou diametrálně lišit od těch, které jste zažili vy.

A je to dobře! Školní programy by měly dítě vést i k něčemu jinému než jen k memorování poznatků.

Proto neodsuzujte výuku svého dítěte jen proto, že vám bude vyprávět o tom, jak ve škole často hrají scénky, diskutují či pracují na různých projektech společně.

Možná se vám bude zdát, že si hrají na úkor učení, ale není to tak. Pomocí hry školáci poznávají situace, do kterých se mohou dostat, a zkoušejí, jak by se v nich zachovali. Takový nácvik je pro život důležitý. Nemějte však obavy! Neznamená to, že budou hůře znalostně vybaveni pro život. Ano, možná budou znát méně faktů, ale za to je budou umět použít a budou vědět, kde najdou další informace. A to je přeci to podstatné!

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ověření *