Hledáme slova – 1 + 5 pracovních listů

Hledáme slova – 1 + 5 pracovních listů

Najdete v každé větě jedno ukryté zvíře? Zapište všechna do tabulky a doplňte ji podle toho, co o zvířatech víte. Nakonec si jedno zvíře vyberte a nakreslete ho.

List je součástí sady šesti pracovních listů pro 2. a 3. třídu, na nichž si děti hrají se slovy a větami, hledají ve slovech další významy, pracují se skrývačkami. Informace z textů dále používají a zpracovávají (tabulky, informace, tvořivé psaní). Upevňují slovní vazby, hledají mluvnické struktury (slovní druhy, slabiky), vyhledávají informace a třídí je, využívají vlastní zkušenosti pro další úkoly. Tvoří věty, vlastní příběhy, pracují s kalendářem (vlastní jména).

Pracovní list si můžete zdarma stáhnout z přiloženého PDF souboru, celou sadu lze koupit v internetovém obchodě Dětských stránek.


Přílohy

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Hvězdičkou označené položky jsou povinné.

Ověření *