Harper Lee – Postav hlídku

Harper Lee – Postav hlídku

titulNa vlně úspěchu románu Jako zabít ptáčka vyplavala na světlo světa druhá kniha letos zemřelé autorky Harper Lee. Tato devětaosmdesátiletá dáma vydala za život pouze onen slavnější titul a kniha Postav hlídku se objevila až při pořádání její pozůstalosti.

A to je jen jeden z paradoxů, které knihu charakterizují. Její děj se totiž odehrává až po mnoha letech, které strávila malá Čipera mimo svůj jižanský maloměstský mikrosvět, a to až ve světáckém New Yorku. Zdánlivě navazuje na děj slavného bestselleru, ale ve skutečnosti ji Harper Lee napsala jako první. Byla náčrtem, který se dotýkal autorčina dětství, ale nesahal tak daleko do její minulosti a ani ji nepostihl s takovou věrností a kouzlem jako v textu Jako zabít ptáčka.

Sice se spolu s 26letou Čiperou, nyní oslovovanou častěji Janou Luisou, vrátíme zpátky do Maycombu v Alabamě, ale ten už je pro mladou dámu čím dál vzdálenější. Každou změnu, která nastala od let jejího dětství, nese proto tak nelibě, jako by jí někdo bořil pískový hrad vystavěný z pomíjivých zrníček vzpomínek. Také ztráta milovaného bratra a téma rasové nenávisti kvůli narůstajícímu vlivu černošské části obyvatel Jihu jsou témata na hony vzdálená kouzelnému světu malé Čipery.

V příběhu už nenajdeme bohatství postřehů a charakteristik jednotlivých maycombských postaviček, ze starých časů přetrvali jen strýček Jack, teta Alexandra a otec Atikus. A právě mezi těmito hrdiny se rozehrává komorní drama, které na čtenáře čeká. Drama dítěte, které se musí osvobodit od svých blízkých, svého domova a názorů, které ho formovaly, ale i mrzačily.
Není divu, že tento text předcházel fenomenálnímu Jako zabít ptáčka, protože pro dospělou autorku bylo jistě naléhavější pojmenovat svoji cestu z domova, aby se tam potom mohla s nadhledem a odstupem vrátit a chápat, co se tehdy v 50. letech na prašných rozpálených ulicích malého Maycombu vlastně dělo.

Postav hlídku je knihou postavenou na dlouhých dialozích a bravurně napsaných diskuzích, které pro našince vydavatel raději doplnil rozsáhlými vysvětlivkami na konci, protože v historii literatury amerického romantismu nebo politických zvratů jižních států se málokdo orientuje. Vnitřní i skutečné dialogy jsou zde důležitější než události, a proto možná mnozí čtenáři zklamaně louskali stránky, které se tak málo podobají napínavé atmosféře dramatu Jako zabít ptáčka. Nebezpečí tu nečíhá za tmy v šelestícím listí, ale ve ztrátě milovaných lidí a samotě člověka bez rodiny a kořenů.

Obě knihy Harper Lee jsou neodmyslitelně spjaty s jejím životem a čtenáři, kteří propadli kouzlu „Ptáčka“, jistě nevynechají ani druhý titul. Však také pod vlivem této legendy bylo Postav hlídku v USA historicky nejobjednávanějším titulem na internetovém portálu Amazon, který předstihl i poslední díl ságy o Harrym Potterovi. Ale jako mladší sourozenec nikdy nevystoupí ze stínu svého úspěšného bratra nebo sestry, tak i Postav hlídku bojuje nerovný boj. Přesto stojí za to si knihu přečíst a doplnit si obrázek postav, které jsme si zamilovali.

Knihu Postav hlídku autorky Harper Lee přeložila Jana Hejná a vydalo ji nakladatelství Mladá fronta. Je vhodná pro čtenáře od 13 let.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ověření *