Encyklopedie Larousse – Kdo co dělá?

Encyklopedie Larousse – Kdo co dělá?

Čím budu? Toť otázka! Ale odpověď na ni není ani jednoduchá, ani rychlá. Dobře víme, že všechny děti napadá a mnozí dospělí se na ni neustále vyptávají. A pro snazší odpovědi může posloužit nová encyklopedie Kdo co dělá? z francouzského vydavatelského domu Larousse.

Knížky vycházející v edici Moje první encyklopedie Larousse jsou mezi jinými rozeznatelné svým výběrem ilustrátorů. V jedné knize se jich ocitá hned několik a umělecké duše plesají nad rozdílnými přístupy i technikami jednotlivých výtvarníků. Nejinak je tomu i u nejnovější, která vyšla v nakladatelství Mladá fronta. Celkem ji obrázky doprovodilo 7 ilustrátorů.

Encyklopedie se na 160 stranách zabývá jednotlivými povoláními. Jelikož jde o titul převzatý z Francie, není divu, že tu můžete objevit i profesi hlídače pobřeží nebo námořníka. Ale jinak se autoři snaží o maximální korektnost, proto je i v úvodu věnována stránka vysvětlení, že holky i kluci mají stejné předpoklady a možnosti k jakémukoli povolání, i když se o něm dočtou jen v jeho mužské podobě – třeba jako o reportérovi nebo pumpaři.

Všechny popsané profese autoři rozdělili do 6 skupin podle toho, co mají společné. A tak můžete vybírat třeba mezi povoláními zaměřenými na ostatní lidi, obchodními a uměleckými nebo povoláními spojenými s přírodou a životním prostředím. Co dělá třeba probační úředník? To hledejte v oddílu Povolání zaměřených na ostatní lidi ve skupině nazvané Právo.
Encyklopedie Kdo co dělá? zaměstná nejednu hlavičku, která spřádá plány do budoucna, a zodpoví otázky, které jí vrtají hlavou… Může se člověk živit sportem, aniž by byl šampion? Jak se říká tomu, kdo jezdí na slonovi a vozí turisty? …

Moje první encyklopedie Larousse Kdo co dělá? vyšla v nakladatelství Mladá fronta, napsala ji Isabelle Fougerová a je vhodná pro děti od 6 let.

    

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ověření *