Domácí vzdělávání aneb Je to dobrý nápad?

Domácí vzdělávání aneb Je to dobrý nápad?

Už se pomalu blíží čas, kdy váš potomek opustí mateřskou školu a zasedne do školních lavic? Přemýšlíte však o tom, že by to tak být nemuselo? Pohráváte si s myšlenkou, že byste své děti vzdělávali sami? Pojďme si shrnout klady a zápory domácího vzdělávání.

Domácí vzdělávání

Domácí vzdělávání má určitá pravidla, která musíte dodržet. Především rodič, který chce své dítě vzdělávat, musí mít minimálně středoškolské vzdělání s maturitou. Dále je nutné získat povolení ředitele škole, do které by dítě mělo nastoupit.

Chystáte-li se tedy k tomu kroku, podejte písemnou žádost směrovanou k němu!
Pokud ředitel usoudí, že vaše důvody jsou oprávněné a splňujete všechny předpoklady, nic vám nebrání realizovat váš plán!

Pamatujte: Domácí vzdělávání je povoleno pouze na prvním stupni, ale protože se tento způsob výuky osvědčil, diskutuje se o tom, že by mohlo být zavedeno i na druhém stupni základní školy. Zatím je však mnoho hlasů, kteří jsou proti tomuto kroku, tak uvidíme, jak to dopadne.

Výhody domácího vzdělávání

Rodiče, kteří se rozhodli pro domácí vzdělávání, uvádí většinou, že především chtěli, aby jejich dítě bylo individuálně a všestranně rozvíjeno. Soudí, že ve škole je příliš málo prostoru pro individualitu.

Tyto rodiče tvrdí, že oni svého potomka znají nejlépe a právě jen oni vědí, jak ho správně nasměrovat.

Nelíbí se jim také, že je škola zaměřená na memorování, a to na úkor poznávání světa, jeho souvislostí a významů věcí ve vztahu k jedinci samotnému.

V mnohém mají pravdu. Průzkumy prokázaly, že děti, kteří prošly domácím vzděláváním jsou v dalším studiu samostatnější, mají zájem se dozvídat více, umí pracovat s odbornou literaturou a mají upevněné základní znalosti z naukových předmětů.

Nevýhody domácího vzdělávání

Největší nevýhodu kritici domácího vzdělávání vidí v sociální izolaci. Chybí zde kontakt s ostatními dětmi, který každé dítě bezpochyby potřebuje.

Ano, mají pravdu, není správné školáčka odtrhovat od vrstevníků, ale setkání se stejně starými dětmi nemusí být jen ve vzdělávacím procesu!

Zajistíte-li, aby vaše ratolest navštěvovala zájmové kroužky či se jakkoliv stýkala s jinými dětmi, není v tom žádný problém!

Pokud jste problematiku dobře zvážili a jste přesvědčeni, že svého potomka dokážete se základními školními poznatky seznámit sami, dejte se do toho!

Bojíte se tohoto kroku příliš? Nemáte proč! Zjistíte-li, že byste z nějakého důvodu domácí vzdělávání nezvládli, vaše dítě se může kdykoliv vrátit do školy!

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ověření *