Dítě s DMO a co s tím? – 1. část

Dítě s DMO a co s tím? – 1. část

Někdy nám život nedá to, co od něj očekáváme. Těšili jste se na miminko a po jeho narození jste zjistili, že vaše malé sluníčko už hned od začátku si s sebou ponese handicap? Jde o dětskou mozkovou obrnu? Co očekávat od vývoje a jak se s tím vypořádat?

Téma je široké, a proto si v dnešním článku řekneme něco o této poruše a v dalším se budeme zabývat vývojem dítěte s DMO.

Dětská mozková obrna

Dětskou mozkovou obrnu neboli DMO charakterizujeme jako raně vzniklé poškození mozku. K tomuto poškození může dojít už před porodem, během porodu, ale i po porodu, a to většinou do jednoho roku života.

Co si představit pod pojmem „dětská mozková obrna“? Už samotný název vás jistě znepokojí. Bohužel, oprávněně. Jde o vážnější poškození centrální nervové soustavy!
Projevuje se poruchou hybnosti. S tím poté souvisí i ostatní poruchy. Dítě, které se špatně pohybuje, je omezeno v poznání, zpožďují se tedy i jeho psychický vývoj. Navíc dítě odmala trpí nedostatkem smyslových a sociálních podnětů, což také pro jeho vývoj není ideální!

Rozumové schopnosti jsou většinou na nižší úrovni a aby toho nebylo málo, tak u 40 % těchto dětí se navíc objevují epileptické záchvaty a potíže se zrakem a sluchem.
Je to neveselý výčet, který vám sám napoví, že zvláště ze začátku bude péče o takovéto dítě velkou zkouškou.

Seberte všechny síly a postavte se skutečnosti čelem! Je tu vaše miminko, které vás bude velmi potřebovat!

Druhy dětské mozkové obrny

Pojďme se alespoň obecně říci něco k jednotlivým druhům mozkové obrny. Řadíme je na základní dvě skupiny.

Spastické formy

Sem patří ještě další podskupiny poruch. Nebudeme se zatěžovat odbornými názvy. Postačí nám jejich rozlišení! Jednotlivé podskupiny se liší stupněm postižením končetin a intelektu.

Nejlehčí forma se vyznačuje postižením dolních končetin a jen malým postižením intelektu (někde není postižen vůbec). Nejtěžší forma se projevuje ochrnutím všech 4 končetin. Intelekt je narušen téměř vždy a přidávají se i další problémy, jako jsou např. epileptické záchvaty. Tato forma nemá dobrou prognózu!

Nespastické formy 

Řadíme sem formu extrapyramidovou a hypotonickou.

Extrapyramidová forma je typická těžkým narušením motoriky, intelekt bývá postižen jen málo. Je zde kolísavé svalové napětí. To se projevuje ttím, že dítě dělá často mimovolní pohyby.

Hypotonická forma není příliš častá. Je spojena s poruchou metabolismu. Má špatnou prognózu, často je zde těžký stupeň poškození intelektu.

Život si s námi někdy krutě pohrává, ale nezapomínejte na jednu věc. I když vaše dítě nebude nikdy stejné jako ty ostatní, může vám přinášet spoustu radosti!
Dejte si ale pozor na to, aby vaše očekávání byla reálná. Vaše nereálně velké naděje by zklamaly vás, ale i vašeho potomka, který nebude schopný toho, co jste si naplánovali!

Příště si povíme něco o psychickém a fyzickém vývoji dítěte s dětskou mozkovou obrnou.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ověření *