Co vidí a slyší novorozeně?

Co vidí a slyší novorozeně?

Máte doma malé miminko a kladete si otázku, do jaké míry rozeznává zvuky a obrazy, které se kolem něj vyskytují? Ptáte se, jestli dokáže vnímat tvary, či jak byste s ním měli vhodně komunikovat?

Zrak novorozeněte

Všeobecně se soudí, že novorozeně je zrakem schopno rozlišovat mnohem více, než se donedávna odborníci domnívali.

Novorozeně reaguje na světlo, a pokud je příliš ostré, přivírá oči a objevuje se u něj mrkací reflex, někdy dokonce i záklon hlavičky.

Nejlépe zrakově rozlišuje předměty, které jsou od něj ve vzdálenosti 30 centimetrů.
Zajímavý zůstává fakt, že i když většina matek o tomto neví, instinktivně se přibližují ke svým malým uzlíčkům právě na tuto vzdálenost!

Pozor! Už čtyřměsíční dítě je schopno vnímat barvy a dokonce brzy na to si může nějakou barvu i oblíbit. Snažte se to vnímat a oblíbí-li si váš kojenec nějakou barvu, respektujte to a předkládejte mu ji.

Miminko má nejraději předměty pestré a bohaté na různé tvary, které je schopné vnímat také už poměrně brzy. Zajímavé je, že skutečně v tomto věku raději sáhne po něčem, co má rozmanité tvary než po věci jednotvárné.

Kojenci nejvíce preferují lidský obličej. Ten dokáže plně upoutat jejich pozornost a velmi brzy na lidskou bytost reagují oživením. Krátce na to začne mrně rozeznávat, která bytůstka je jeho maminka. Tu poté chce mít stále nablízku. Respektujte to!
Zvláště pokud je vašemu cvrčkovi kolem osmi měsíců. V této době velmi nelibě nese, když maminku nemá ve své bezprostřední blízkosti!

Poměrně nové výzkumy prokázaly, že je dítě schopné vnímat i hloubku a to už ve věku dvou týdnů. Dříve se všeobecně soudilo, že to možné není.

Sluch novorozeněte

Mnoho rodičů je zvyklých na své malinké ratolesti žvatlat, šišlat a snažit se je svou intonací zaujmout. Ale nakolik je dítě skutečně schopno vnímat zvuky?

Jedno je jasné, už v prvních měsících života dokáže dítě rozlišit lidskou mluvu od ostatních zvuků. Také na ni reaguje nejvíce! Budete-li na mimiko mluvit, bude vás vnímat a dokonce se mu mění i tep srdíčka a ovlivňujete tak jeho emoce.

Kromě lidské řeči je na počátku dítě jen slabě ovlivňováno ostatními zvuky. I když je pravda, že na vysoké a nízké tóny reaguje miminko stejně jako dospělý člověk! Při nízkých tónech se uklidňuje, při vysokých vzrušuje.

Jinak na zvuky ze začátku nereaguje! Jediné, co se u něj objevuje, je pátrací reflex. Znamená to, že se rozhlíží, kdeže se nachází zdroj zvuku, který slyší.

Novorozenecké období je periodou velmi citlivou. Miminko se prudce vyvíjí a potřebuje dostatek zvukových (hlavně lidskou řeč) a vizuálních podnětů.
Dávejte mu jich přiměřené množství pro jeho zdravý vývoj! Nebudete-li na dítě mluvit či mu předkládat zrakové podněty, bude deprivované, a to se negativně odrazí na jeho vývoji, který se tím značně zpomalí! Snažte se mu co nejvíce usnadnit vstup do života!

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ověření *