Co číhá na internetu

Co číhá na internetu

Máte doma internet a zvídavé děti? Jistě, odpověď je nasnadě, jinak byste asi nezačali číst tento článek. Kromě zábavy a spousty užitečných informací přináší internet spoustu volně přístupných stránek, jejichž obsah je nebezpečný, nebo dokonce ilegální. Dospělí si to možná uvědomují, ale co děti, které nemají a ani nemohou mít tolik zkušeností, aby potencionální nebezpečí rozpoznali?

Dětská pornografie, projevy extremismu, rasismu, různé podvody a ilegální obchod zaplavily internet už natolik, že vznikají na celém světě takzvané horké linky – Internet Hotline – na kterých je možné konzultovat nález problematických stránek.

Některé Internet Hotline jsou určeny jen dětem a mládeži, kteří potřebují poradit, nebo se svěřit, že je například někdo po síti slovně napadal, chtěl po nich důvěrné informace, nebo jim nabízel drogy. Ač se zdá, že mladí jsou při zacházení s počítačem a internetem mnohem sběhlejší než leckterý dospělý uživatel, pomoc v tomto ohledu potřebují. Další linky jsou určené lidem bez rozdílu věku, kteří nejčastěji pomocí elektronického formuláře nebo e-mailu mohou nahlásit adresy, které vedou na stránky s dětskou pornografií nebo dalšími nezákonnými obsahy.

V Česku fungují zhruba rok dvě horké linky, jednu provozuje nadace Naše dítě, druhou Linka bezpečí. Obě linky jsou zapojeny do mezinárodního projektu Safer Internet Plus, o němž se dozvíte podrobné informace na stránkách www.saferinternet.cz a www.saferinternet.org.

Nadace Naše dítě provozuje stránky www.internethotline.cz, kde najdete formulář pro nahlášení závadných stránek. Oznámení může být anonymní, důležité je vést přesnou internetovou adresu stránek a popsat jejich obsah. Jen pro zajímavost, od dubna do října 2007 přišlo na linku 207 podnětů, z nichž po prozkoumání 129 putovalo na Policii ČR.

Sdružení Linka bezpečí vytvořila projekt Internet Helpline, v jehož rámci funguje poradna na čísle 800 155 555, Chat Linky bezpečí (www.chat.linkabezpeci.cz), e-mail ilb@linkabezpeci.cz a samozřejmě internetové stránky www.internethelpline.cz. Na nich jsou k dispozici zajímavé studie, výzkumy a články informující o tom, která nebezpečí na děti při používání internetu číhají a jak se jim bránit. Jak chat, tak telefonní linka jsou určeny mladým lidem do 26 let.
Jednou z hlavních myšlenek všech těchto projektů je přimět rodiče, aby si uvědomili, že své dítě v běžném životě chrání s přirozenou samozřejmostí, a tuto ochranu by měli přenášet i do virtuálního světa, v němž se děti mnohdy pohybují velmi často.

Letos už popáté proběhl Den bezpečnějšího internetu, který připomíná rizika spojená s užíváním sítě. S tímto dnem, který tentokrát připadl na 12. února, se vždy pojí různé akce, konference a také soutěže, které mají problematiku dětem a dospívajícím přiblížit co nejsrozumitelněji.

Na letošek vyhlásilo ministerstvo vnitra soutěž Mobilstory. Úkolem je natočit pomocí mobilního telefonu záběry, které budou charakterizovat pohled soutěžících na virtuální i reálný svět. Veškeré informace jsou na stránkách www.mobilstory.cz.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ověření *