Celé Česko čte dětem

Celé Česko čte dětem

Možná už jste slyšeli o akci Celé Česko čte dětem, možná ne. Pojďme si tento projekt představit.

ČTENÁŘEM SE NIKDO NERODÍ,
ČTENÁŘI MUSÍME UKÁZAT CESTU.

To je motto celého projektu, nad nímž převzalo záštitu i několik institucí, jmenujme např. Ministerstvo kultury ČR nebo UNICEF ČR.

O co jde? Rodiče, učitelé i vychovatelé jsou vyzýváni k tomu, aby nahlas předčítali dětem alespoň dvacet minut denně. Cílem projektu je podpora emocionálního, psychického a morálního zdraví dětí a mládeže pomocí osvětové, výchovné, organizační a promoční činnosti.

Projekt Celé Česko čte dětem vznikl proto, aby si společnost uvědomila, jak ohromný význam má hlasité čtení dítěti pro jeho emocionální vývoj a pro formování návyku číst si, přetrvávajícího do dospělosti. Vědci a praktikové shodně tvrdí, že pravidelné hlasité předčítání učí dítě jazyku a myšlení, rozvíjí jeho paměť a obrazotvornost, obohacuje ho o vědomosti a vzorce morálního chování, posiluje jeho sebevědomí.

Jakým způsobem zvolit knihu, která je k hlasitému předčítání vhodná? Kritérií je několik:

  • Kniha musí být pro dítě poutavá a zajímavá.
  • Kniha by měla být napsána spisovným mateřským jazykem.
  • Kniha rozvíjí smysl pro humor a vkus.
  • Kniha šíří úctu k jiným dětem, lidem a ostatním živým bytostem, zvířatům, přírodě, zemi, uznávaným společenským normám a zákonům.
  • Kniha je přiměřená věku a citlivosti dítěte, nesmí v něm vzbuzovat strach a neklid.

V projektu najdeme i několik doporučených knih, které jsou vybrány podle věku dítěte.

Pro nejmenší vyberte např. Špalíček veršů a pohádek od Františka Hrubína, Martínkovu čítanku Eduarda Petišky nebo knížku Zdeňka Milera Krtek a autíčko.

Větší děti seznamte s Pipi Dlouhou punčochou, Křemílkem a Vochomůrkou nebo Dětmi z Bullerbynu.

A ty, kteří už umí číst, překvapte tím, že jim budete předčítat z Letopisů Narnie, Knih džunglí nebo z deníků Adriana Molea.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ověření *