Čarodějnice a hvězdy

Čarodějnice a hvězdy

Přečti si slova a hvězdy správně vybarvi podle počtu slabik. Pracovní list na český jazyk je určen všem prvňáčkům.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ověření *