Budeme mít dauníka! – II.

Budeme mít dauníka! – II.

V článku, na který tento navazuje, jsme si obecně povídali o Dawnově syndromu, jeho vzniku apod. Následující řádky budou mnohem konkrétnější a prozradí vám, jaké psychické a fyzické změny můžete u takto postiženého dítěte očekávat.

Fyzické změny

Downův syndrom se projevuje fyzickými změnami, které jsou hned na první pohled zřejmé. Vyjmenujeme si změny, které jsou nejzjevnější. Dauníci většinou bývají menší postavy. Jejich hlavička je spíše oploštělá a kulatá. Časté je nevyvinutí obličejových kostí.

Liší se i očima, které mají šikmější, uši jsou menší. Jejich hlavička bývá posazena na kratším a silnějším krku.

Celkový výraz jejich obličeje je spíše tupější, ale na druhou stranu mají přátelské a často rozzářené oči.

Nožičky a ručičky se svým tvarem nijak neliší, jen dlaně a chodidla vypadají mohutněji. Změny můžete také sledovat na hrudní kosti, která je buď nadměrně zploštělá, nebo naopak vystouplá.

Bohužel by rodiče měli vědět, že kromě těchto zjevných odlišností, mají jedinci s Dawnovým syndromem i další problémy, které se neblaze odrážejí v jejich zdravotním stavu. Časté jsou např. srdeční potíže či změny funkce štítné žlázy. Tyto změny jsou většinou ve snížení, spíše výjimečně naopak ve zvýšení funkce. Více se také vyskytují problémy se zrakem a sluchem. Sluchové postižení se objevuje u 60–80 % dětí. Připravte se také na fakt, že dítě s tímto syndromem bude častěji nemocné. Obtížněji se totiž u něj vyvíjí imunita!

Psychický vývoj

Tyto děti nejsou schopné abstraktního myšlení! Proto je bezpředmětné snažit se je učit na této úrovni. Zbytečně se jen zklamáváte a navíc způsobujete dítěti pocity neúspěchu! Připravte se také na to, že vývoj řeči bude mnohem pomalejší než vývoj myšlení. Jeho řeč bude patlavá, časté je také koktání a téměř vždy se objevuje problém s tvořením pojmů. Bohužel celkově je jejich intelekt zaostalý, a to na stupni lehké až střední mentální retardace. Výhodou je, že paměť u těchto dětí bývá lepší než intelekt. Dokáží si zapamatovat překvapivě hodně!

Jejich sociální vývoj je poměrně hodně příznivý! Zlobí jen málo a dokáží se poměrně snadno přizpůsobit.

Většinou také u nich převládají kladné emoce. Dauníci jsou milí, přítulní a vděční za každé pohlazení.

Jestliže jste se právě dozvěděli, že vaše dítě je postiženo Dawnovým syndromem, čeká vás jistě nelehké období a nemá cenu si namlouvat, že hned od začátku to pro vás bude snadné. Začátky jsou vždy těžké!

Ale seberte sílu a bojujte! Každé dítě má právo na lásku a zrovna dauník ji svojí emocionalitou a přítulností dokáže náležitě ocenit!

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ověření *