Budeme mít dauníka! – I.

Budeme mít dauníka! – I.

Každý rodič si přeje, aby se mu narodilo zdravé miminko. Bohužel, ne každému se toto přání splní. Může se stát, že vám lékař v průběhu těhotenství oznámí, že není vše v pořádku. Nejdříve přijde šok, ale pak chcete vědět víc. Dneska si povíme o tom, co obnáší diagnóza „Downův syndrom“.

Downův syndrom

Downův syndrom. Že už jste o něm slyšeli někdy dříve? Je to možné. Jde o poměrně rozšířený pojem. Možná jste mu však nevěnovali příliš pozornosti. Je přirozené, že člověk často nevnímá to, co se ho bezprostředně netýká.

Co je dobré vědět o tomto syndromu? Co je jeho příčinou? Jde o genetickou anomálii, která se bohužel promítá do celého života dítěte. Ptáte se, jak je možné, že právě vaše dítě trpí touto abnormalitou? Dalo se tomu nějak zabránit? Odborníci nedokáží přesně vysvětlit, čím je syndrom způsoben. Zřejmý je pouze fakt, že organismus dítěte s Downovým syndromem obsahuje jeden chromozóm navíc, jde o tzv. trisomii.

Každopádně není na místě si něco vyčítat nebo mít pocit viny, který by vám našeptával, že jste něco podcenili! Tento syndrom se totiž objevuje náhodně!

Jediné, co se odborníkům podařilo zjistit, je fakt, že určitá souvislost je mezi pravděpodobností výskytu tohoto syndromu a věkem rodičů. Downův syndrom se častěji objevuje, pokud dítě je počato po 35 roku matky, ale nepodceňujme ani věk otce! U něj začíná být kritický věk nad 50 let! Podle statistických údajů můžeme říci, že takto postižené dítě se narodí přibližně 1 na 700 porodů.

Výhodou je, že pokrok techniky v medicíně zajišťuje to, že o abnormalitě vašeho miminka se dozvíte už v průběhu těhotenství. Poté vás čeká jistě velmi těžká a nezáviděníhodná zkouška. Musíte se rozhodnout, jestli si takto postižené dítě necháte, či se ho raději dobrovolně vzdáte. Zní to sice smutně, ale nikdo nemá právo vás soudit za variantu, ke které se nakonec přikloníte. Rozhodnutí je jen na vás!
Mnozí vám mohou poradit, ale objektivně zvážit své síly musíte vždy jen vy! Máte-li ale v sobě alespoň trochu síly, zabojujte! Jsou mnohem horší druhy a stupně postižení než právě tento syndrom. Navíc tyto děti jsou velmi citlivé, emocionální a dokáží svým rodičům poskytnout spoustu radosti.

V tomto článku jsme si jen velmi zhruba nastínili problematiku Downova syndromu. Dozvěděli jsme se, jak vzniká a částečně také proč vzniká. Jak se ale skutečně dítě vyvíjí a do jaké míry sahá jeho poškození, jsme si v tomto článku neobjasnili. Proto na tento článek navazuje ještě jeden, který bude konkrétnější a více vysvětlí problematiku Downova syndromu.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ověření *