Boj s dětskou schizofrenií: Dá se vyhrát?

Boj s dětskou schizofrenií: Dá se vyhrát?

Každý rodič si ze všeho nejvíc přeje zdraví svého potomka, ale bohužel ne všem rodičům se toto přání vyplní. Dozvěděli jste se, že vaše dítě trpí schizofrenií? Chcete vědět více o této psychické poruše?

Co je to schizofrenie?

Máme několik typů schizofrenie. Všechny typy se projevují změnami myšlení a vnímáním reality. Často se objevují i bludy a halucinace a celkově dochází k rozkladu osobnosti. I když samotná schizofrenii je vážnou nemocí, může mít i lehčí formy. Jde o fázovité onemocnění, tzn. že fáze projevů onemocnění se střídá s fázemi relativního klidu. Fáze projevů nemoci se dostavují v různých časových intervalech, třeba i ročních – tento druh schizofrenie má příznivější prognózu.

Schizofrenie u dětí

Schizofrenie se nejčastěji objevuje mezi 16. a 25. rokem života. Bohužel existuje i forma dětské schizofrenie, která postihuje malé děti. Jde přibližně o 5 % případů onemocnění. Objeví-li se schizofrenie už u dítěte, mívá onemocnění většinou horší průběh. Jak poznáte možné příznaky schizofrenii? Dítě se jeví odtažité, má problémy s komunikací – jeho vývoj řeči se často liší od normálu. Běžné je také to, že obsah i forma sdělení jsou neadekvátní situaci.

Malí schizofrenici se čím dál víc vzdalují světu, nemají potřebu navazovat vztahy se svým okolím, dokonce ani s nejbližšími.

U pacientů je častá depersonalizace, tzn. že přestává vnímat sebe jako ohraničený subjekt. Nedokáží často rozlišit mezi já a ne-já, což se stává zdrojem jejich velké úzkosti a nejistoty.

Tuto úzkost a nejistotu často řeší agresivním chování. Chovají se agresivně vůči svému okolí, bohužel není výjimkou, že se chovají destruktivně i vůči sobě.

Jak se léčí schizofrenie

Dnes jsou mnohem větší možnosti léčení schizofrenie, než byly dříve. Příznaky zmírňují především atypická neuroleptika, které pacientům předepíše lékař. Díky těmto lékům mohou pacienti se schizofrenií žít často i plnohodnotný život.

Jak mohou přispět k léčbě rodiče

Diagnóza schizofrenie u vašeho dítěte vás určitě vyděsí a zdrtí. Počáteční období bude pro vás nejspíš hodně těžké, ale musíte překonat sami sebe a uvědomit si, že máte potomka, který potřebuje mnohem větší pozornost a péči než jeho zdraví vrstevníci. Vašim prvořadým úkolem je vytvořit pohodový domov plný lásky a pochopení. Důležitá je také trpělivost – té budete potřebovat skutečně hodně.

Pamatujte: Dnešní medicína dokáže s velkou úspěšností schizofrenii zaléčit. Na vás je vytvořit stabilní domov, ve kterém dítě najde jistotu v pro něj tolik nejistém světě.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ověření *