Aby bylo miminko spokojené…

Aby bylo miminko spokojené…

Malé novorozeně nemůže říci, co se mu líbí a co ne. Dává to najevo pláčem a je na jeho nejbližších, aby poznali potřeby miminka a mohli je uspokojit. Pocit spokojenosti je totiž ve vývoji dítěte velmi důležitý!

Začátek citového vývoje

V „miminkovském“ období se emoce a citový život teprve začínají vyvíjet a velkou měrou záleží i na vás, jak ho nasměrujete. Ze začátku se jeho city projevují jednoduše, pouze v dimenzi spokojenosti a nespokojenosti. Co udělat proto, aby vaše miminko bylo skutečně spokojené? Co je pro něj důležité a jakým oblastem věnovat největší pozornost? Zaměřte se především na základní aspekty – jídlo, oblečení a spánek!

Jídlo

Dítě je spokojené, pokud je dobře najezené. Nedovolte tedy, aby trpělo hlady, ale samozřejmě druhý extrém (přejídání) je také špatný. Nevíte, jak máte odhadnout okamžik, kdy je miminko syté? Pediatři mají pro maminky radu. Zvažte dítě, vydělte hmotnost deseti a dostanete výsledek váhy potravy na jeden den. Tu potom rozpočítejte na jednotlivá krmení. Pozor: Délka krmení by neměla přesáhnout 10 minut!

Pohodlné oblečení

Pohodlné oblečení je takové, v kterém se dítě cítí dobře. Proto by mělo být z příjemného materiálu a mělo by zajistit dítěti dostatečné teplo. Ale nepřehánějte to! Maminky často z opatrnosti navlékají svá miminka příliš. To jim samozřejmě neprospívá! Jejich organismus se přehřívá a malý drobeček je podrážděný a nespokojený.

Klidný a nerušený spánek

Novorozenec musí mít dostatek kvalitního spánku. Nerušte ho v něm! To ale neznamená, že kolem něj musíte chodit po špičkách a být naprosto potichu. Miminku nevadí běžný hluk v domácnosti. Pozor si dejte pouze na neobvyklé a silné zvuky a na intenzivní světlo, které by vašeho broučka oslňovalo.

Separační úzkost

Separační úzkost – co se skrývá pod tímto termínem? Jde o úzkost dítěte z toho, že bude bez vás! Nejvýrazněji ji dítě prožívá v osmém měsíci svého života, kdy skutečně nese velmi nelibě, když s ním jeho nejbližší nejsou. Dokonce to může i výrazně postihnout celý jeho další citový vývoj! Je-li to tedy možné, buďte v tomto období s dítětem co nejčastěji!

Pamatujte si: Nespokojené dítě často a dlouho pláče. To se v dalším životě může odrazit v jeho sociálních vlastnostech, které se projevují větší odmítavostí a zpupností. Naproti tomu spokojený novorozenec pláče jen v okamžiku, kdy něco potřebuje. Mnohem dříve také pocítí příchylnost k osobě, která o něj pečuje!

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ověření *